تقویم سال 1397

تعطیلات

ما هم مانند همه کسانی که کار می کنند نياز به مرخصی سالانه داريم. تلاش ما اين است که به گونه ای از مرخصی خود استفاده کنيم تا کمترين فشار ممکن به مشتريان وارد شود. به همين خاطر تمام ايام تابستان که در سوئد زمان استفاده از مرخصی هاست کار می کنيم تا هم ميهنانی که به ايران سفر می کنند و نياز به سرويس ما دارند، کارشان لنگ نماند. در عوض در ميانه ماه نوامبر بين يک هفته تا ده روز، و در ايام نوروز که عملا همه کارها در ايران راکد است در حدود سه هفته، تعطيل می کنيم.

البته همواره چند هفته قبل از شروع مرخصی تاريخ دقيق آن را روی سايت خودمان اعلام می کنيم تا مشتريان ما بتوانند کارهايشان را تنظيم نمايند.