تقویم سال 1397

سرویس اینترنتی صرافی پارسا

شرايط استفاده از سرويس اينترنتی

١ - تنها مشتريانی که " فرم تشکيل پرونده" را پر کرده اند و گذرنامه ارزی دريافت کرده اند، و حداقل يکبار با صرافی پارسا ارز فرستاده باشند، می توانند از اين سرويس استفاده کنند.

٢ - مشتريان قديمی که مراحل دريافت گذرنامه ارزی را طی کرده اند، لطفا تلفن کنند و پس از دادن امضای الکترونيکی، کد ويژه سرويس اينترنتی را تلفنی دريافت نمايند.

برای ورود به سرویس اینترنتی کلیک کنید