تقویم سال 1397

صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

ما افتخار آنرا داریم که از 1985 تا امروز همواره در چهارچوب قانون و با اجازه رسمی بکار خود ادامه دهیم.

توانائی ما در اجرای قانون سبب شده است که علیرغم پیچیده و سخت تر شدن قانون اتحادیه اروپا برای کار صرافی، موفق به کسب اجازه مخصوص صرافی شویم.

اهمیت این اجازه هنگامی چشمگیرتر می‌شود که تجدید جواز صرافی ها در اتحادیه اروپا، مصادف شد با تشدید تحریم های مالی علیه ایران.

کسب جواز صرافی در چهارچوب قوانین جدید اتحادیه اروپا به نوبه خود دشوار است و اگر صرافی ایرانی باشد این دشواری به مراتب چند برابر خواهد شد بویژه اینکه ما برای تجدید جواز، حاضر نشدیم که هویت ایرانی خودمان را کتمان کنیم. ما با قامتی افراشته و با تکیه به شهرت نیکوی صرافی پارسا در اجرای قانون، از حقوق خود و دیگر هم میهنان شریف مان دفاع کردیم تا ثابت کنیم همه ایرانیان را نباید با یک چوب راند

لطفاً شما مشتری گرامی با کمی دقت و همکاری، به ما کمک کنید تا به اتفاق، ثابت کنیم که ایرانیان هم شریف و قانون مدارند.