تقویم سال 1397

تاریخچه صرافی

از هنگامی که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش عیار سکه ها و تبدیل آن به پول های دیگر، خود رفته رفته به صورت حرفه گروهی از مردم در آمد.

در کنار تبدیل پول ها به یکدیگر، نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد. زیرا حمل نقدینگی از جایی به جایی دیگر، همراه با خطر بود.

اسناد تاریخی نشان می دهد که صرافان بابلی در ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سال پیش از میلاد مسیح، حوالجات مشتریان خود را از مصر تا هند، به خوبی انجام می دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می ساختند.

در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت های خود، کار تبدیل پول های گوناگون را انجام می دادند و واژه ء «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان های اروپائی جای خود را باز کرد. بانک های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرافی قرون وسطی است.

در ایران نیز در دوره ء هخامنشی کار صرافان رونق بسیار بسزایی داشت. در طول تاریخ صرافان جدی، همواره به امانت داری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده اند.

صرافان جدی ایرانی در کلیه فراز و نشیب های تاریخ ایران و در بدترین شرایط تعهدات خود را به درستی انجام داده اند.

«صرافی پارسا» از دهه هشتاد قرن بیستم، با افتتاح دفتر خود در سوئد کار نقل و انتقال ارز را آغاز کرد.

ما در دوران پر تلاطم این سال ها که از دشوارترین سال های کار صرافان در طول تاریخ بود، به شهادت عملکرد خود، کوشیدیم تا با ارائه سرویس خوب رضایت هر چه بیشتر مشتریان را جلب کنیم.

در این دوران به سبب مهاجرت گروه بزرگی از ایرانیان به اروپا و آمریکا و نیاز به نقل و انتقال ارز، در کنار صرافان جدی گروهی «شبه صراف» نیز بوجود آمد که رفتار ماجراجویانه و غیر مسئولانهء این گروه، به برخی از هموطنان زیان های فراوان رسانده است. خوشبختانه گذشت زمان خود بهترین داور است و دیر یا زود این گروه ناچارند که بخت خود را در حرفه ای دیگر بیازمایند و کار صرافی را که برای آنها کار دوم و سوم و سرگرمی و وسیلهء بخت آزمائی است رها کرده و به کارهای دیگرشان بپردازند.

از آنجائیکه صرافی خود شغلی است حساس، پر مسئولیت و نه چندان آسان، نیازمند کسانی است که از ویژگی های خاصی برخوردار باشند. صرافی حرفه ای است جدی و ماجراجوئی و تفنن و سهل انگاری در آن گناهی است نابخشودنی!

درستی، پی گیری، مسئولیت شناسی و دقت از پیش شرط های کار صرافی است. صرافان جدی را با این صفات می توان شناخت و آنان را از «شبه صرافان» جدا ساخت.


استفاده از مطالب و نوشته های سایت صرافی پارسا، با ذکر منبع مجاز می باشد.