En ansökan genom vårt standardformulär för att få en ”kontaktkod” tar ett par dagar för en sökande att få. Detta oavsett om en nödsituation skulle uppstå som skulle kräva en snabbare procedur för att skicka pengar till Iran. Den sökande måste fortfarande vänta ett par dagar. För att lösa denna problematik så kan vi nu erbjuda en ny enklare och snabbare service för våra kunder; en expresstjänst. Självklart fortfarande inom ramen för det regelverk och krav som stadgats i antipenningtvättslagen. För att kunna använda vår expresstjänst vänligen följ dessa instruktioner:
  1. Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss. När vi mottagit ert formulär så kommer vi snarast möjligt skicka en tillfällig ”kontaktkod” via sms till den sökande.
  2. Efter att ni mottagit din tillfälliga ”kontaktkod” kan du ringa till oss och redan vid detta första tillfälle överföra dina pengar till Iran. Efter att din första överföring är gjort så kommer din tillfälliga ”kontaktkod” att ändras till ett permanent sådant. Du kommer därefter även få en ”internettjänstkod” som innebär att du kan skicka pengar till Iran via våra tjänster online, sju dagar i veckan från 08:00 – 22:00 CET.
OBS! Viktigt:
  1. Vi kommer endast att utfärda en tillfällig ”kontaktkod” under helgfria vardagar, måndag till fredag, på vår kontorstid mellan 10:00-18:00 CET
  2. Den tillfälliga ”kontaktkoden” är endast giltigt i 10 dagar från utfärdandet
  3. Den tillfälliga ”kontaktkoden” utfärdas endast en gång och då endast till en person. Om du inte använder din kod är det inte möjligt att ansöka om en kod igen. Vid ett sådant fall måste den sökande ansöka via vårt standardformulär.
  4. Den sökande som får en tillfällig ”kontaktkod” måste överföra pengar från sitt eget bankkonto. Varje transaktion måste överensstämma med bankens register över vem som äger kontot. Vi är skyldiga enligt de lagar och regelverk som är till för bekämpningen av penningtvätt att jämföra kontoinnehavarens namn med den person som har registrerat sig i vår finansiella institution. Om det finns motsägande uppgifter kring vår kunds namn och namnet på den som är innehavaren av kontot där pengarna överförts ifrån, så kommer vi blockera överföringen, frysa pengarna och omgående anmäla ärendet till polisen.
Vänligen, med de ovannämnda informationen i åtanke. Använd endast detta formulär när du har bestämt dig och är säker på att du vill överföra pengar till Iran. Detta främst med tanke på att den tillfälliga ”kontaktkoden” endast gäller i 10 dagar från utfärdandet.

Fälten markerade med * är obligatoriska