فرم تشکیل پرونده بصورت کلاسیک و یا حتی بصورت آلترناتیو ساده، مستلزم صرف چند روز کاری است تا کد تماس و انجام معامله بدست مشتری برسد. اما عده ای از مشتریان ما به دلایل گوناگون نیاز مبرم و فوری پیدا می کنند تا هر چه زودتر و سریعتر به ایران پول بفرستند.

برای پاسخگوئی به این گونه نیازهای فوری، صرافی پارسا در چهارچوب قوانین موجود شناسائی مشتری، سرویس سریع یا اکسپرس تشکیل پرونده را ارائه می نماید. نحوه ی استفاده از این سیستم چنین است:

1. فرم زیر را پر کرده و بصورت انلاین برای ما می فرستید.

2. صرافی پارسا در اولین فرصت توسط SMS کد موقت برای تماس و انجام معامله را برای شما می فرستد.

3. با استفاده از آن کد می توانید به دفتر صرافی پارسا تلفن کرده و وجه خود را به ایران ارسال فرمائید.

4. پس از انجام اولین معامله ' کد موقت' تبدیل به ' کد دائمی' خواهد شد. همراه با کد دائم تلفنی، کد استفاده از سرویس اینترنتی نیز برای شما صادر خواهد شد.

در همین رابطه، به نکات زیر توجه فرمائید:

الف - کد موقت فقط در روزهای غیر تعطیل در سوئد (از دوشنبه تا جمعه)، و در ساعات اداری، از طرف ما صادر خواهد شد.

ب - کد موقت فقط برای 10 روز کاری اعتبار دارد و پس از آن باطل خواهد شد.

پ - کد موقت فقط یکبار برای هر درخواست کننده صادر خواهد شد و اگر او در طول 10 روز اعتبارش، از آن استفاده نکند، دوباره امکان پر کردن فرم تشکیل پرونده اکسپرس را نخواهد داشت. چنین فردی اگر بخواهد دوباره تشکیل پرونده بدهد، می بایست از فرم تشکیل پرونده ی کلاسیک و یا آلترناتیو ساده، استفاده کند.

ت - کسی که فرم پر می کند و کد موقت می گیرد، باید از حساب بانکی متعلق به خودش، به حساب صرافی پارسا پول واریز کند. نام هر واریزکننده در اسناد بانکی توسط ما رویت میشود. در صورت مغایرت نام درخواست کننده کد با نام کسی که طبق اسناد بانک پول از حسابش به حساب ما واریز شده است، ما موظف هستیم تا ضمن بلوکه کردن مبلغ، مراتب را به پلیس مالی سوئد گزارش کنیم.

پر کردن کادرهای مشخص شده با ستاره قرمز، اجباری است