تقویم سال 1397

نرخ ارز سرویس اینترنتی

نرخ سرویس اینترنتی ویژه مشتریانی است که عضو سیستم اینترنتی پارسا هستند و کارهایشان را اتوماتیک و بدون نیاز به تماس تلفنی از طریق اینترنت، هفت روز در هفته، از 8 صبح تا 10 شب، انجام می دهند.

مشتریان سرویس اینترنتی پارسا برای این از نرخ بهتری برخوردارند که از کار اداری ما می کاهند و هزینه این قبیل امور را کم می نمایند. طبیعتاً مشتریانی که عضو سیستم اینترنتی پارسا نیستند، شامل این تخفیف نمی شوند.

اگر مشتری سرویس اینترنتی هستید لطفا ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا نرخ اینترنتی و مزایای آنرا ببینید