تماس با صرافی پارسا

توجه ! امکان پاسخگوئی کتبی به پرسش های شما موجود نیست

ساعت کار

1- سرويس تلفنی : روزهای غير تعطيل 10 تا 12 و 13 تا 18

2- سرويس اينترنتی : 7 روز هفته 8 صبح تا 10 شب بوقت سوئد

3- پاسخگوئی به سئوال ها : فقط چهارشنبه ها از ساعت 14 تا 18

مشتریانی که خارج از منطقه زمانی اروپای غربی زندگی
می کنند، لطفاً هنگام تماس تلفنی، به زمان در سوئد، و
همینطور ساعت کار ما توجه فرمایند.

05
:
49
:
09

تلفن های دفتر مرکزی صرافی پارسا

46-33-414042+
46-33-105554+

استکهلم : 245021-8-46+

یوتبوری : 3303280-31-46+

تلفن ویژه پاسخ به سئوال ها

+46-33-5555739

به بيشتر سئوال های متداول در بخش"اطلاعات مهم" پاسخ داده شد.
شما می توانيد جواب های لازم را بخوانيد و يا بشنويد.

فاکس

46-33-412028+

آدرس پستی

Parsa
Box 119
501 13 Borås
Sweden