تقویم سال 1397

تماس با صرافی پارسا

توجه ! امکان پاسخگوئی کتبی به پرسش های شما موجود نیست


به بيشتر سئوال های متداول در بخش"اطلاعات مهم" پاسخ داده شد.
شما می توانید جواب های لازم را بخوانید.

ساعت کار

1- سرويس تلفنی : روزهای غير تعطيل 10 تا 12 و 13 تا 18

2- سرويس اينترنتی : 7 روز هفته 8 صبح تا 10 شب بوقت سوئد

مشتریانی که خارج از منطقه زمانی اروپای غربی زندگی
می کنند، لطفاً هنگام تماس تلفنی، به زمان در سوئد، و
همینطور ساعت کار ما توجه فرمایند.

02
:
37
:
54


شماره تلفن ها:

46-33-414042+
46-33-105554+

+46-8-245021

+46-31-3303280


آدرس پستی

Parsa
Box 119
501 13 Borås
Sweden