شماره تلفن جدید:

+46-33-55 55 738

تغییر شماره تلفن ها، چرا؟

وقتی در 1985 شروع به کار کردیم، کل سیستم تلفن سوئد در اختیار شرکت مخابرات سوئد بود که نهادی دولتی بود. مخابرات سوئد در آن زمان تنها مرجع منحصر بفرد ارائه خدمات تلفنی در سوئد، محسوب می شد.

البته بعدها ارائه انحصاری سرویس تلفنی از دست شرکت مخابرات سوئد، خارج شد و خود آن شرکت هم خصوصی شد و نام تلیا برخود نهاد. ولی ما کماکان مشتری آن باقی ماندیم.

از آنجائیکه تصویب قوانین مبارزه با پولشوئی توسط دولت سوئد در سال 2009 صرافی پارسا و مشتریان اش را ملزم ساخت که از تکنولوژی جدید برای ارتباط بهره بگیرند، ما مجبور شدیم شماره های تلفن های خودمان که بطور وسیع در اختیار همگان بود به سیستم مدرن و پیشرفته تلفنی وصل کنیم. در این راه شرکت تلیا هم به ما کمک کرد. ولی متاسفانه آنها نتوانستند وظیفه ی خود را بخوبی انجام دهند و هر چند وقت یکبار تماس تلفنی مشتریان با ما با اشکال روبرو میشود.

مشتری ها با شماره تلفن های ما تماس می گیرند، ولی با تعجب صدای اپراتور تلیا می گوید شماره ی مورد نظر وجود ندارد و یا قطع شده است.

ما بارها از ایرادهای که منشاء اش خود تلیا است، شکایت کردیم و آنها قول رسیدگی دادند. تلیا موقتا ایراد را برطرف می کرد ولی پس از چند ماه ایراد دوباره برمی گشت.

وقت و ما و مشتریان ما ارزش دارد ولی تلیا به این امر واقف نیست. بروز دوره ای ایراد و صرف وقت و انرژی برای تماس با تلیا، ما را خسته کرده است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم از یک شرکت دیگر که جدی است و زیر ساخت های مدرن ارتباطی ما را اداره می کند، کمک بگیریم و شماره تلفنی جدیدی را جانشین خطوط تلیا کنیم.

شماره تلفن جدید، فقط یک خط اصلی است ولی 10 کانال ارتباطی در اختیار ما می گذارد که همزمان ده نفر بتوانند به ما تلفن کنند.

شما با استفاده از شماره تلفن جدید و اطلاع رسانی به دیگران می توانید به ما کمک کنید که هر چه زودتر ارتباط با تلیا را کلا قطع کنیم.