تقویم سال 1397

توضیح در مورد دریافت وديعه

راست گفتاری و درست کرداری دو اصلی است که باید در يک جامعه سالم وجود داشته باشد تا انسان‌ها بتوانند در کنار هم زندگی کنند و پيش بروند. از اوت 2011 که قانون جديد اتحاديه اروپا اجرا شد و فرم پر کردن اجباری شد، عده‌ای فرم پر کردند و کد گرفتند و سپس هنگام معامله توقعات غیر قانونی و غیر منطقی را پيش کشيدند و سر بديهی ترين اصول، به اصطلاح دبه کردند.

گروه ديگر هم به دلایل گوناگون اعلام کردند که توانائی فرم پر کردن ندارند و از ما کمک خواستند. ما به آن‌ها کمک کرديم. فرم تشکيل پرونده را برايشان پر و سپس پست کرديم تا امضا نموده و به ما برگردانند که متأسفانه اکثريت چنين کاری نکردند.

مراحل صدور گذرنامه ارزی از فرم پر کردن تا صدور کد و نگهداری پرونده ها همه وقت گير و هزينه بر است.

هر پرونده کاغذی شماره می‌خورد و در پوشه مخصوص قرار می‌گیرد و پوشه ها هم در گنجه ای قرار می گيرد که هر گنجه فقط ظرفیت 500 پرونده را دارد.

بر طبق قانون ما موظفيم برای هر متقاضی يک پرونده تشکيل دهيم و دستکم پنج سال از تاریخ تشکیل پرونده آنرا نگهداريم.

برخورد غیر مسئولانه عده‌ای از هموطنان با قانون و کار قانونی را نمی‌شود با درس اخلاق دادن، تبديل به برخورد مسئولانه نمود، چاره کنار گذاشتن اين گروه غیر مسئول است.

در همین راستا، برای صدور گذرنامه ارزی وديعه دريافت می کنيم تا هنگام اولین معامله به مشتری برگردانیم.

طبیعتاً برای مشتریان جدی و مسئول پرداخت این وديعه مشکلی نیست چون آنرا در اولین معامله خود، پس خواهند گرفت ولی آدمهای غیر مسئول چنین مبلغی را نخواهند پرداخت و تکلیف ما با آنها، از همان آغاز کار روشن خواهد شد.