تماس با صرافی پارسا

توجه ! امکان پاسخگوئی کتبی به پرسش های شما موجود نیست


به بيشتر سئوال های متداول در بخش"اطلاعات مهم" پاسخ داده شد.
شما می توانید جواب های لازم را بخوانید.

ساعت کار

1- سرويس تلفنی : روزهای غير تعطيل 10 تا 12 و 13 تا 18

2- سرويس اينترنتی : 7 روز هفته 8 صبح تا 10 شب بوقت سوئد

مشتریانی که خارج از منطقه زمانی اروپای غربی زندگی
می کنند، لطفاً هنگام تماس تلفنی، به زمان در سوئد، و
همینطور ساعت کار ما توجه فرمایند.

17
:
06
:
54


شماره تلفن جدید:

+46-33-55 55 738

شماره تلفن های قدیمی:

46-33-414042+
46-33-105554+

+46-8-245021

+46-31-3303280


ما به همکاری شما برای انتقال از شماره تلفن های قدیم به شماره جدید نیاز داریم.
لطفا با کلیک بر روی این مطلب ببینید که چرا مجبوریم که شماره تلفن های قدیمی
را به مرور از دور خارج کنیم.

آدرس پستی

Parsa
Box 119
501 13 Borås
Sweden