اجباری بودن اعلام ارز همراه مسافر، هنگام ورود به ایران
بر اساس مقررات تازه دولت ایران که از اول آذر 1395 (20 نوامبر 2016) به اجرا درآمده است، مسافرانی که بیش از ۱۰ هزار دلار آمریکا یا معادل آن همراه دارند، باید این موضوع را هنگام ورود به ماموران گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند. خبرگزاری ایسنا که منبع این خبر است، می افزاید: "ورود مبلغ بیش از ۱۰ هزار دلار آمریکا به ایران مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است."

گذاشتن علامت سئوال بر روی پولهای نقد، از جمله ارز همراه مسافر، و پرسش در مورد منشاء آنها از جمله کوشش هائی است که دولت ایران بعمل می آورد تا مقرارت ضد پولشوئی را به اجرا درآورد. این اقدام دولت ایران در راستای به کار بستن توصیه های فتف (گروه ویژه اقدام مالی) است.
این گونه اقدامات می تواند سبب جلب اعتماد مجامع جهانی گشته و اجازه بدهد تا بانکهای ایران در آینده، به شبکه بانکهای بین المللی متصل شوند.