%۱۵ بهره بانکی تضمین شده
با کاهش بهره ی سود بانکی در کشورهای اروپائی که یا حدود صفر است و یا زیرصفر(بهره منفی) صرافی پارسا با درخواست مکرر مشتریان برای سرمایه گذاری در ایران و برگرداندن سود آن بخارج، روبرو بوده است. همانگونه که به متقاضیان سرمایه گذاری در ایران وعده ی تدارک چنین سرویسی را داده بودیم، اینک به وعده خود وفا کرده ایم و سیستم آماده است. مراحل دریافت این سرویس چنین است:

1- مشتریان گرامی خودشان در هر بانک دولتی و یا خصوصی ایران که تشخیص می دهند، سود و تسهیلات بهتری به آنها می دهد، حساب ریالی باز می کنند. ضمنا از همان بانک می توانند درخواست کنند تا امکان الکترونیکی در اختیارشان بگذارند تا قادر باشند از خارج از ایران، بر حساب ریالی خود کنترل داشته و موجودی حسابشان را بصورت انلاین جابجا کنند.

2- با صرافی پارسا در سوئد تماس گرفته و هر مبلغی که می خواهند، به حساب سپرده ریالی خود واریز کنند. فقط موقع فرستادن ارز به ایران باید به ما یادآوری کنند که این مبلغ برای سرمایه گذاری و بازگشت سود آن است تا ما از فرم ويژه ای استفاده کنیم.

3- سود بانکی حساب پس اندازشان در ایران را بر حسب نیاز و تشخیص خود، بصورت ماهیانه، و یا چندماه یکبار، به حساب ریالی که صرافی پارسا در اختیارشان قرار می دهد بصورت آنلاین واریز می کنند.

4- صرافی پارسا معادل ارزی وجه ریالی را به حساب مشتری در خارج واریز می کند. این سرویس جدید، امکان سرمایه گذاری سودآور و آسان را فراهم می سازد که بهره اش تضمین شده، و کنترل موجودی حساب و امکان جابجائی آن در اختیار خود سرمایه گذار است. با ایجاد این سرویس دیگر لازم نیست هم میهنان گرامی دلواپس داشتن پس انداز در بانکهای خارجی باشند که نه تنها سودی به آنها نمی پردازند، بلکه در برخی کشورها بانک ها بخاطر نگهداری پس انداز آنها مبلغی هم از پس اندازشان کم می کنند.